Trong tiết sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai, ngày 01 tháng 11 năm 2020, BCH Đoàn trường THPT Đốc Binh Kiều đã triển khai các nội dung chính của phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 – 2022 (theo kế hoạch số 56/KHLT-SGDĐT-TĐTN) đến tất cả đoàn viên, học sinh của trường.

Thầy Ngô Anh Tuấn - BTĐT triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt"

       Qua buổi tuyên truyền sẽ giúp các em nắm rõ hơn các tiêu chuẩn về đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt của cấp Trung ương, cấp Tỉnh và cấp Trường. Từ đó các em sẽ nỗ lực, phấn đấu rèn luyện để được công nhận là “học sinh 3 tốt”.

Tất cả đoàn viên, học sinh của trường tham gia buổi triển khai

       Phong trào “Học sinh 3 tốt” thật sự là một hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho các em đoàn viên trường THPT Đốc Binh Kiều rèn luyện mình, từ đó sẽ giúp các em được trưởng thành hơn.

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG