Nhằm đánh giá lại các mặt tích cực và hạn chế trong nhiệm kì vừa qua và đề ra phương hướng trong nhiệm kì tới, Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2020 UBH trường THPT Đốc Binh Kiều tổ chức đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam trường THPT Đốc Binh Kiều.

Trong đại hội, các đại biểu đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản như: 100% hội viên lớp 12 đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021; trên 95% hội viên đạt học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm tốt...

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 100% đại biểu thống nhất với danh sách 19 anh chị trúng cử vào thành viên UBH trường nhiệm kì 2020 - 2021. Trong đó chức danh Chủ tịch UBH là chị Phạm Thị Lệ Huyên và các phó chủ tịch UBH là chị Trương Thị Mỹ Duyên và Chị Nguyễn Thị Bích Thùy.